Professionaliteit

Ik ga ervan uit dat je als mens een leven lang leert. Dat zie ik niet als een opgave maar als plezier. De studie Begeleidingskunde heeft me dat plezier gegeven waar ik vroeger vaker dingen deed uit pure plicht en gehoorzaamheid.

Als ik jou begeleid wil ik voor jou zijn wat ik in mijn eigen studie en begeleiding heb ervaren. Wat betekent dit?

 

* Ik zorg voor een goede leeromgeving en zicht op de obstakels

* Ik ken de werkvormen waarmee we helderheid brengen in jouw doelen, wensen en verlangens

* Ik varieer om te ontdekken wat je echt helpt

* We zoeken geduldig en houden het uit in de wetenschap dat ook niet-weten ons veel leert

* Je leert om verantwoording te nemen voor je eigen gedachten en gevoelens, je zelf te sturen en durven experimenteren met nieuw gedrag

* We bekijken waar je overtuigingen en aannames vandaan komen en of ze je nog dienen en bekijken andere overtuigingen die vandaag de dag veel beter bij je passen en je je creativiteit en levenslust teruggeven

* Ik ga ervan uit dat jouw weg volstrekt uniek is en niet te vergelijken met die van een ander

* Ik verwacht dat je nieuwsgierig bent naar gebieden van jezelf waar je tot nu toe omheen hebt gelopen

* Ik ga met jouw ongemakkelijke momenten in van meditatie, stilte, confrontatie, feedback op wat je niet met woorden maar non-verbaal laat zien

* We zoeken naar je verhouding tot je unieke missie en het grotere geheel waarvan je deel uitmaakt

* Op dezelfde wijze kijk ik in breder verband naar het functioneren van jou in teams, de dynamiek van een team in een organisatie en hoe dat beter kan, met meer vreugde en resultaat

 

Wat versta ik onder echte ontmoeting?

 

Ik vind het belangrijk dat we vooral in het hier en nu zijn en verleden en toekomst alleen hanteren om helderheid te krijgen over ons proces en je doelen te markeren. We blijven niet te lang stil staan bij blokkades als we merken dat dit niet helpend is.

Ik ontmoet je in een rustige en veilige omgeving, waar ik je gastheer ben. Het kan binnen zijn, op een stoel, maar ook actief in een werkvorm of tijdens een wandeling. Ik geef zelf de voorkeur aan een spirituele omgeving.

We zijn ons bewust dat ook de begeleider soms gehinderd wordt door overtuigingen en vooroordelen. We evalueren elk gesprek kort. Heb ik meer inzichten gekregen over mijn leervraag, mijn eigen functioneren, mijn rol en overtuigingen? Wat ga ik anders doen? Wat was helpend in onze ontmoeting?

Ik respecteer de weg die je gaat en de snelheid of traagheid van het proces. We zijn nieuwsgierig en hebben de wens elkaar te begrijpen. Mijn uitgangspunt is dat jij zelf de antwoorden vindt op je vragen. 

Het kan zijn dat ik een nieuwe werkvorm voorstel maar ik overleg met je of deze vorm voor jou geschikt is. 

We houden een goede balans tussen nabijheid (vriendschappelijkheid) en afstand (professionaliteit, contractering). Hierdoor garanderen we vertrouwen en veiligheid. 

We geloven in de resultaten van ons traject, dat volstrekt uniek zal zijn. In geen enkele theorie is het unieke van jouw persoonlijk ontdekkingstocht beschreven. Wat jij te doen hebt past alleen bij jou en kan alleen door jou ontdekt worden. 

Ik heb de tools die ik je kan aanbieden om mee te gaan werken.

 

Wat is mijn missie, mijn doel?

 

Mijn doel, mijn werk is om jou te begeleiden, zodat je in beweging komt, inzicht opdoet en die mooie plek van uitzicht vindt. Ik geniet graag met je mee.

Ik wil een veilige omgeving bieden en mijn aandacht richten op jouw weg. Ik doe dat liefdevol maar hou soms van confrontatie omdat ik merk dat dat goed kan helpen.

In de mist of in het moeras is de weg beter te vinden als je samen bent. Ik weet uit eigen ervaring dat er op een goed moment weer een vierkante meter stevige grond is. Daarna komt er steeds meer ruimte om je weg te gaan. Je neemt het gereedschap dat we gebruiken mee op je eigen weg. Je maakt je slapende mogelijkheden wakker. Je staat op uit een manier van leven en werken die niet meer voldoet en geen vreugde geeft. Een jas die niet langer past, laat je achter. 

Als de begeleiding er niet is, heb je een manier gevonden om gezond om te gaan met mistige en druilerige dagen. Je raakt niet zo snel in paniek en hebt wat meer geduld met jezelf.

Door de begeleiding weet je nu beter wat je inspiratiebronnen zijn, hoe je die aanboort, wat je energie geeft, hoe je beter voor jezelf zorgt, wat je nog te ontwikkelen hebt. Je bent gevoed met een gezonde nieuwsgierigheid naar wat er allemaal nog in je is wat wakker wenst te worden....

 

En, wat niet onbelangrijk is: je vindt je vreugde terug!

 

 

 

 

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb