Het potentieel van een team

 

Wat voor individuele begeleiding geldt, geldt ook voor een team. Als je de tijd en ruimte neemt om je bewust te worden van de processen die spelen binnen een team, dan ontdek je vanzelf haar kracht en mogelijkheden.

 

We gaan een traject in waarin we ons afvragen: wat voor team willen we zijn en waar willen we ons mee bezig houden? Sluiten we aan bij de missie van het bedrijf of de organisatie waarin we werken?

 

Hoe komen we onze krachten op het spoor en waarin vullen we elkaar als teamleden aan?

De eerste stap is bewustwording en helderheid en het komen tot een goede vraagstelling. Dit gebeurt op identiteitsniveau. Wie ben ik in het team? Wat is het team voor mij? Hoe kom ik tot mijn recht in het team en wordt het team recht gedaan in de organisatie? Pas daarna vinden we gezamenlijke doelen en kunnen we ons committeren aan targets. 

Ik begeleid je in dit proces met inspirerende werkvormen om kwaliteiten, groeikansen, motivatie en differentiatie in rollen en talenten te ontdekken. 

 

 

Kwaliteiten zichtbaar maken

 

In teamwerk is spiritualiteit net zo belangrijk als in individuele begeleiding. Waarom doe ik dit werk en wat is het verschil dat ik samen werk met jou? Hoe willen we werken? Wat is onze missie en wat geeft voldoening? Wat heb ik nodig in een team? Dit zijn goede startvragen die een basis leggen onder een team. 

 

We staan niet al te lang stil bij de frictie of de problemen uit het verleden maar zijn bereid te luisteren naar ieders drijfveren. 

 

Zo ontdekken we een veelheid aan kwaliteiten die op een zorgvuldige en respectvolle manier kunnen worden ingezet. Hierdoor ontstaat bereidheid om het met elkaar en voor elkaar te doen. Er ontstaat een andere sfeer en een verandering in motivatie en betrokkenheid. 

 

In mijn rol faciliteer ik en schep ik helderheid en bewustzijn. Ik bewaak dat we in het hier en nu blijven en ons patronen realiseren. Ik bied werkvormen aan die inzicht genereren. 

Het team wordt toegerust om zelf de transitie te sturen die het verlangt, in goede communicatie met de organisatie of het management. 

 

Ik heb ruime ervaring met het werken in teams in de Gezondheidszorg, het Onderwijs en in Kerkelijke teams.